Nhiều phụ huynh quá mệt mỏi vì con ốm sốt không rõ nguyên nhân, nhiều lớp có hôm gần 10 học sinh xin nghỉ ốm

Nhiều phụ huynh quá mệt mỏi vì con ốm sốt không rõ nguyên nhân, nhiều lớp có hôm gần 10 học sinh xin nghỉ ốm Nhiều bố mẹ than phiền thời gian gần đây, các bé thường xuyên ốm sốt nhưng khi test Covid-19, cúm A, B hay Adeno đều cho kết quả âm tính.

Xem thêm