Lễ ký kết hợp tác sản xuất độc quyền nguồn nguyên liệu giữa Công ty dược phẩm Tân Hà Lan và Dược Pháp Mỹ

Trước tình trạng cần một nhà máy quy mô và uy tín để chế biến, đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP của bộ y tế, Công ty Dược Pháp Mỹ đã tiến hành mời thầu, tìm kiếm đơn vị phù hợp. Sau thời gian khảo sát, nghiên cứu, nhà máy dược phẩm Tân

Xem thêm