Đối tác

1- Công ty cổ phần dược phẩm Vimexpham

2- Công ty cổ phần Dược Phẩm Vgas

3- Công ty cổ phần duojc phẩm TƯ.1

4- Công ty CP dược Phẩm Mediplantex

5- Công ty CP Dược Phẩm Santex