Chính sách bảo mật thông tin

1. Thu thập thông tin cá nhân: – Các thông tin thu thập thông qua website duocphapmy.com sẽ giúp chúng tôi: • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm • Giải đáp thắc mắc khách hàng • Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi • Xem xét và

Xem thêm