ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CẦN HỢP TÁC

1- CHỦ CÁC NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC TRÊN TOÀN QUỐC

2-CÁC BÁC SĨ PHÒNG KHÁM DA LIỄU, PHÒNG KHÁM NHI, PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG TRÊN TOÀN QUỐC

3- GIÁM ĐỐC ,TRƯỞNG KHOA DƯỢC CÁC BỆNH VIỆN TRÊN TOÀN QUỐC